160,872 Reputation

10 today
85 yesterday
160 2 days ago
165 Aug 23
155 Aug 22
215 Aug 21
115 Aug 20
130 Aug 19
123 Aug 18
80 Aug 17
115 Aug 16
155 Aug 15
160 Aug 14
215 Aug 13
247 Aug 12
246 Aug 11
150 Aug 10
230 Aug 9
255 Aug 8
200 Aug 7
276 Aug 6
140 Aug 5
75 Aug 4
60 Aug 3
185 Aug 2
230 Aug 1
213 Jul 31
120 Jul 30
25 Jul 29
105 Jul 28