101 reputation
3

Yuriy Nazarov

Software developer.