101 reputation
2

Yuriy Nazarov

Software developer.