101 reputation
2

idle sign

Рационализатор: по ночам сплю.